Evènement exceptionnel

HCMC: SOCIAL COMMITMENT DAY 2018: More than a beach clean-up! / NGÀY CAM KẾT CỘNG ĐỒNG

Langue : English

The event has already passed. *veuillez noter que l'ajout de l'événement dans votre calendrier ne signifie PAS que vous êtes inscrit. Vous devez d'abord vous inscrire si vous souhaitez assister à un événement.

One day to raise awareness among your staff regarding responsibility they have toward society. In 2018 the focus will be on the environment! #BeatPlasticPollution #CsrDay

 

Interested in being a sponsor? More info here 

(Vietnamese version below/ Tiếng Việt bên dưới) 

 

YOU WANT TO ENGAGE YOUR EMPLOYEES in a teambuilding activity? You are wondering how to raise awareness about social responsibility within the company? You can make it happen in one day! 

 

TIME TO GET INVOLVED!

The Social Commitment Day is the annual CSR Day of CCIFV. Our goal is to bring together companies from the network and invite you to take action for environmental protection.

 

WHAT ARE THE OBJECTIVES?

  • Highlight the importance of individual & collective responsibility regarding the use of plastic and littering
  • Explore solutions and alternatives for a more responsible consumption
  • Gather 150 people committed to taking action, and together bring greater visibility to the issue of plastic pollution in Vietnam

 

Participation fees

All included: Transportation (HCMC <=> VungTau), breakfast, lunch, activities, seminar)

Member / NGO: 800.000 VND/pax
Non-member: 950.000/pax

Promotion
Member/NGO: 7.000.000 VND/10 pax package /
Non-member: 8.500.000 VND/10 pax package /

 

*Members of our Partners (CanCham, EuroCham, HKBAV, ICham, LIN Center For Community Development) can benefit from CCIFV member fee

@Contact sponsors: Ms Clemence Aron (clemence.aron(@)ccifv.fr
@Contact registration: Ms Claire Raynal (claire.raynal(@)ccifv.org)

For group registration, please fill in this file and send it back to Ms Claire Raynal (claire.raynal(@)ccifv.org) or Ms Vy Nguyen (vy.nguyen(@)ccifv.org)

PROGRAM:
 

 

BẠN MUỐN TĂNG SỰ GẮN KẾT VÀ TINH THẦN CỦA NHÂN VIÊN trong một hoạt động teambuilding? Bạn tự hỏi làm thế nào để nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội trong công ty? Bạn có thể thực hiện cả hai điều đó trong cùng một ngày!

ĐÃ ĐẾN LÚC CÙNG THAM GIA!

Sự kiện này là Ngày Trách nhiệm Xã hội hàng năm của CCIFV với mục tiêu huy động sự tham gia từ các công ty thành viên và mời bạn cùng hành động để bảo vệ môi trường!

MỤC TIÊU LÀ GÌ?

  • Làm nổi bật tầm quan trọng của trách nhiệm cá nhân và tập thể về vấn đề sử dụng các sản phẩm nhựa và hành vi xả rác
  • Khám phá các giải pháp và phương án thay thế cho hành vi tiêu dùng có trách nhiệm
  • Tập hợp 200 người cam kết hành động, và cùng mang lại góc nhìn rõ hơn về vấn đề ô nhiễm nhựa ở Việt Nam

Lệ phí tham gia:
Thành viên / NGO: 800.000 VND / khách
Không phải là thành viên: 950.000 VND / khách

Khuyến mãi:
Thành viên / NGO: 7.000.000 VND / nhóm 10 người
Không phải thành viên: 8.500.000 VND / nhóm 10 người

Thành viên các Đối tác của chúng tôi (CCIFV, CanCham, EuroCham, HKBAV, ICham, Trung tâm Phát triển Cộng đồng LIN) có thể được hưởng lợi từ phí thành viên.

@Contact sponsors: Ms Clemence Aron (clemence.aron(@)ccifv.fr)
@Contact registration: Ms Claire Raynal (claire.raynal(@)ccifv.org)

Để đăng ký theo nhóm, vui lòng điền thông tin vào tập tin này và gửi lại cho Ms. Claire Raynal (claire.raynal(@)ccifv.org) hoặc Ms. Vy Nguyen (vy.nguyen(@)ccifv.org)

 

Để đăng ký cá nhân, vui lòng nhấn vào đây:

 

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Linkedin

Fermer

Implantez-vous au Vietnam !