Doanh nghiệp học cách thực hiện trách nhiệm xã hội

Lãnh đạo, nhân viên nhiều doanh nghiệp hoạt động tại TP.HCM hôm 30.6 đã tham gia Ngày trách nhiệm xã hội để học hỏi cách thực hiện các trách nhiệm xã hội, các hoạt động từ thiện một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Actualité RSE  | 

Các doanh nghiệp, chuyên gia về trách nhiệm xã hội thảo luận trong Ngày trách nhiệm xã hội

Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) phối hợp với Trung tâm Phát triển cộng đồng LIN tổ chức sự kiện kể trên, nhấn mạnh vào trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong các lĩnh vực giáo dục, trẻ kém may mắn, nghèo đói, môi trường và khuyết tật.

Các doanh nghiệp tham gia đã được trang bị các kiến thức, kỹ năng để thực hiện trách nhiệm xã hội một cách hiệu quả nhất. Trong Ngày trách nhiệm xã hội, những người tham gia cũng đi thực tế tại các tổ chức phi lợi nhuận (NPO), phi chính phủ (NGO) hoạt động trong các lĩnh vực kể trên.

Trong giờ học Anh văn tại Cơ sở bảo trợ xã hội Tao Đàn, nơi các thành viên tham gia Ngày trách nhiệm xã hội đã đi thực tế hôm 30.6

Bà Clemence Aron, Giám đốc dự án Trách nghiệm xã hội doanh nghiệp của CCIFV chia sẻ mục tiêu của chương trình là để nâng cao nhận thức của doanh nghiệp đối với trách nhiệm xã hội, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp với các NPO và NGO, khuyến khích doanh nghiệp đóng góp cho xã hội trong các dự án lâu dài, lôi kéo tập thể nhân viên các công ty tham gia...

Source: Thanh Nien

AGENDA

Prochains événements

CCI Implantation

Contactez-nous

CCIFV Ho Chi Minh Ville
     Landmark Building, 15e étage,
       5B Ton Duc Thang, D.1, HCMV
  +84 (0) 28 3825 8625
Fax +84 (0) 28 3825 8915

CCIFV Hanoi
     
Horison Tower, Unit 8, 3B Floor, 
       40 Cat Linh, Dong Da District, Hanoi     
  +84 (0) 24 3715 2229
Fax +84 (0) 24 3715 2230

   ccifv.hcm@ccifv.org
Du Lundi au Vendredi, 9h-12h et 14h-18h 

© 2018 CCI FRANCE VIETNAM